Videa Pacientů

Níže najdete video rozhovory s pacienty, které byly pořízené během léčby kmenovými buňkami Beike. Videa zachycují jejich zkušenosti s léčbou a popisují také zlepšení, která po ní zaznamenali. Výsledky terapie zaznamenané na videích jsou typické při léčbě těchto nemocí, to však nezaručuje, že dosáhnou všichni pacienti stejných výsledků.