Zeptejte Se Hned

 

 

Fill out my online form.

Komplexní léčba autismu a PAS

Pacientům s diagnostikovaným autismem nebo poruchami autistického spektra (PAS) nabízí naše zdravotní středisko v Bangkoku vedené Torsakem Tip-Pairotem specializovanou léčbu. Naše moderní terapie dospělými kmenovými buňkami je obohacena o přístup funkční medicíny, ta vnímá autistické symptomy jako následky mnoha funkčních odchylek jako jsou imunitní dysregulace, akumulace toxických kovů v těle, metabolické nerovnováhy, nutriční deficience a hormonální poruchy. 

Tyto abnormality jsou obvykle zapříčiněné vnějšími faktory (vliv prostředí, životní styl) v kombinaci s jednotlivými genetickými predispozicemi. Doposud byla většina našich autistických pacientů léčena kombinací kmenových buněk z pupečníkové krve (UCBSC) a mezenchymálních kmenových buněk z pupečníkové šňůry (UCMSC) v kombinaci s rehabilitací a funkční medicínou. U těchto osob bylo po léčbě patrné zlepšení jejich sociálních interakcí, verbální i nonverbální komunikace, schopnosti se učit a zvládat řeč, repetetivního chování, mentální vyspělosti a svalového tonusu.

Funkční medicína

Funkční léčba přistupuje k pacientovi k vědomím, že faktory jako je dieta a pravidelné cvičení mohou ovlivnit klinický obraz autismu. Zatímco léčba kmenovými buňkami pomůže regenerovat a poškozené buňky, funkční léčba pomůže zpomalit nebo dokonce zastavit proces jejich poškození. Pacientům, pro které je tento koncept léčby něčím novým, rádi pomůžeme s upravením stravovacích návyků. Dále nabízíme hyperbalickou oxygenoterapii, aquaterapii a mnohé další metody funkční medicíny. K dispozici je také speciální vzdělávací program pro děti se zvláštními potřebami, jako jsou senzorické integrace, ergoterapie, integrovaný poslechový systém a aplikovaná behaviorální analýzy (ABA).

Léčba kmenovými buňkami

Kombinovaná transplantace UCBSC a UCMSC je založena na nově objevené patogenezi spektra autistických poruch- hypoperfuzi mozku a imunitní dysregulaci. Četné studie poukazují na to, že oblast mozku zasažená hypoperfuzí koreluje s částmi mozku, které jsou zodpovědné za činnost, která je při autismu narušena. Bylo vypozorováno, že transplantace UCBSC indukuje neovaskularizaci (tvorbu nových cév) a vede k funkčnímu zlepšení. Navíc UBCSC obsahují velké množství CD34+ endoteliálních progenitorových buněk (EPC), které mohou vést k angiogenezi v ischemické tkáni, stejně tak i velké množství mezenchymálních kmenových buněk (MSC), které se do EPC mohou diferencovat. Autoimunitní patofyziologie se zdá být převládajícím důvodem ke vzniku autismu. MSC (mononukleární buňky) mají imunosupresivní a imunomodulační účinky, které jsou prospěšné při autoimunitních chorobách jako například autismu. Dále také mají UCMSC potenciál se diferencovat do EPC (edoteliálních progenitorových buněk) a tudíž získat terapeutický potenciál při angiogenezi.

*Stejně jako u jiných terapií kmenovými buňkami se zlepšení stavu může lišit mezi jednotlivými pacienty a není možné ho garantovat.

Náš léčebný balík

Jsme přesvědčeni, že náš léčebný program patří k jednomu z nejlepších na celém světě. Kombinace technologií Beike Biotechnology a funkční medicíny v Better Being Hospital umožňuje našim pacientům ty nejlepší šance na zlepšení jejich zdravotního stavu. Pokud se chcete dozvědět více o procedurách, terapiích a službách, které jsou zahrnuty do našeho programu, klikněte na tabulku níže.

*O přesném počtu injekcí s kmenovými buňkami bude rozhodnuto během přijímacího procesu.
**Pacienti mladší než 10 let mohou dostat menší množství kmenových buněk (v závislosti na váze pacienta).
***S ohledem na momentální stav jedince nemusí být poskytnuty všechny terapie.

Místo léčby

Beike Biotechnology je partnerem Better Being Hospital (BBH) v Bangkoku a díky této spolupráci jsme schopni poskytnout tu nejefektivnější možnou léčbu. BBH je prvním zdravotním zařízením s akreditací v oblasti funkční medicíny v celé Asii, což pozvedá možnosti buněčné terapie na zcela novou úroveň. Přečtěte si více o BBH

Metody injekce

Pro tuto léčbu se využívá kombinace dvou metod injekce kmenových buněk: intravenózní injekce a lumbální punkce. Více informací o jednotlivých typech injekcí najdete níže:

Metody injekce

Pro tuto léčbu se využívá kombinace dvou metod injekce kmenových buněk: intravenózní injekce a lumbální punkce. Více informací o jednotlivých typech injekcí najdete níže:

Intravenózní injekce (IV)

Intravenózní (nitrožilní) podávání léku je jednoduchý a standartní proces, který by měl být většině pacientů znám. Do pacientovy žíly je nejdříve zaveden flexibilní plastový katétr a následně je mu touto cestou podáván roztok kmenových buněk smíchaný se sérem z pupečníkové krve (v některých případech může být také podáván dexamethasone, tím se zamezí případné alergické reakci). Během zákroku není obvykle potřeba žádná anestezie a celý proces nezabere více jak 45 minut.

Lumbální punkce (LP)

Cílem lumbální punkce je zprostředkovní přístupu k míše, kmenové buňky tedy nemusí procházet přes hematoencefalickou bariéru a mohou být vpraveny přímo do mozkomíšního moku. Podle našich lékařů se jedná o metodu, kterou lze vpravit kmenové buňky přímo do centrálního nervového systému. Mozkomíšní mok (CSF) v těle slouží k ochraně mozku a míchy, čímž minimalizuje možnost jejich poranění. Ten je tělem produkován nepřetržitě, takže je objem odebrané tekutiny nahrazen během několika hodin.